Copyright

Alle tekst en afbeeldingen op de site van Geboortezorg Limburg B.V. zijn, tenzij anders vermeld, eigendom van Geboortezorg Limburg B.V.. Verspreiding aan derden mag alleen na uitdrukkelijke toestemming van Geboortezorg Limburg B.V..
© 2018-2021 Geboortezorg Limburg B.V.

Disclaimer

Hoewel de informatie op deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld en gestreefd wordt naar de grootste mate van volledigheid in het verstrekken van informatie voor zover dit langs electronische weg mogelijk is, kan door ons geen garantie worden geboden dat deze informatie volledig juist is of blijft. Aan publicaties of informatie op deze website of aan langs electronische weg verstrekte adviezen kunnen bezoekers dan ook geen rechten ontlenen.
Geboortezorg Limburg B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die direct of indirect ontstaat als gevolg van het gebruik of als gevolg van de onmogelijkheid van het gebruik van de door het Geboortezorg Limburg B.V. op deze website gepubliceerde informatie en/of verstrekte of verkregen informatie via het internet.

Privacy statement

Om haar internetsite en de daaraan verbonden diensten aan haar gebruikers beschikbaar te kunnen stellen, dient Geboortezorg Limburg B.V. in een aantal gevallen persoonsgegevens te verwerken. Deze verwerking dient te voldoen aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Geboortezorg Limburg B.V. hanteert een stringent privacybeleid. Wij beschermen de privacy van de persoonsgegevens die u aan ons verstrekt en spannen ons in deze persoonsgegevens vertrouwelijk te behandelen. Hieronder zetten wij uiteen welke gegevens wij verwerken, voor welke doeleinden deze worden gebruikt en wat wij doen om uw privacy te beschermen. Meer informatie

Leveringsvoorwaarden

Op de diensten en/of leveringen van Geboortezorg Limburg B.V. zijn onze algemene leveringsvoorwaarden, gedeponeerd onder nummer KVK 59243171 bij de KvK Noord-Limburg van toepassing.