Zoals jullie weten zijn we in september gestart met het includeren voor het onderzoek continu begeleiding bij de partus in de eerste lijn en tweede lijn in het gebeid Zuyderland, Maastricht en Venlo, VieCuri

De stand van zaken tot nu toe voor Geboortezorg Limburg:

Er zijn tot nu toe 75 mensen geïncludeerd, te weten 33 in de reguliere groep en 42 in de continu groep. Van die 75 zijn inmiddels 38 klanten bevallen, regulier of continu eerste of  tweede lijn.

 

 

Waar lopen we nog tegenaan?

  • Alle klanten, zowel in de reguliere als in de continugroep moeten hun vragenlijsten meenemen naar de partus, dus ook in de tweede lijn. Na de partus moet de CRF (case report form) ingevuld worden. De kraamverzorgende, verloskundig hulpverlener of verpleegkundige helpt mevrouw hierbij. Het gebeurt nu regelmatig dat de klant de vragenlijst niet bij zich heeft. De intakers zullen dit nog extra gaan benadrukken.
  • We merken dat het niet altijd duidelijk is voor klant en soms voor verloskundig hulpverleners dat er extra mensen op de verloskamer zijn door de inzet van continu begeleiding. De kraamverzorgende blijft, ook als de kraamvrouw verwezen wordt naar de tweede lijn. In dat geval gaat de kraamverzorgende (indien continue arm) mee met de barende vrouw om in de tweede lijn verder begeleiding te bieden. Ook als de insturing pijnstillingswens betreft, dit omdat ook bij gebruik van pijnstilling er nog steeds ruimte is voor begeleiding van de barende. En omdat naast onze primaire uitkomstmaat er ook wordt onderzocht wat het effect is van begeleiding op de ervaring van patiënten. Soms is er sprake van een inleiding om medische redenen, als patiënte deelneemt aan de studie en in de continue arm zit, dan is de afspraak om bij het breken van de vliezen de kraamzorg te bellen voor continue begeleiding.
  • We hebben gezien dat de kraamverzorgende toch naar huis gestuurd wordt en een leerling verloskundige het overneemt. In dat geval zal dit in de uitkomst bij het onderzoek  niet als continu begeleiding meegenomen worden.

Voor vragen over het onderzoek kun je contact opnemen met

Adrie Lettink

AIOS gynaecologie/arts-onderzoeker
Continue.studie.obs@mumc.nl